About Aco doo
Aco doo
Aco doo Izlagač
Available from 08:00 - 18:00 (CET)
Bosna i Hercegovina

ACO Grupa.
Jaka porodica na koju se možete osloniti.

ACO Grupa jedan je od lidera na svjetskom tržištu po proizvodnji sistema za površinsku odvodnju. Klimatske promjene dovode nas oči u oči sa brojnim izazovima kako bi ponudili kvalitetna i inovativna rješenja kao odgovor na novo-nametnute ekološke uvjete sredine. Svojim integrisanim pristupom ACO se zalaže za profesionalnu odvodnju, ekonomično prečišćavanje, te kontrolisano ispuštanje i ponovno korištenje vode.

Sisteme odvodnje proizvodimo od polimerbetona, nehrđajućeg čelika, vruće inčanog čelika, livenog željeza, aluminija, armiranog betona, stakloplastike i plastike. Proizvodnja je temeljena na isključivo ekološki prihvatljivim procesima. Kreativnost i estetika kod nas se pišu velikim slovima. Tehničkim inovacijama uz naglašenu ekonomičnost razvijamo proizvode za savremenu održivu gradnju.

ACO nudi rješenja nove generacije za upravljanje površinskim vodama koja kontrolišu tok vode od njenog prihvata i odvodnje, do prečišćavanja, zadržavanja i kontrolisanog ispuštanja u prirodnu sredinu, kako bi se ponovo uspostavio prirodan proces kruženja vode. Naša održiva sistemska rješenja su praktična, ekonomski isplativa, pomažu u upravljanju vodom, te brinu o sigurnosti ljudi i okoline.


/

                Generalni sponzor