About FABRIKA KRECA CARMEUSE DOO DOBOJ BIH

FABRIKA KRECA CARMEUSE DOO DOBOJ BIH
FABRIKA KRECA CARMEUSE DOO DOBOJ BIH
Available from 08:00 - 18:00 (CET)
Bosna i Hercegovina

Carmeuse je nastao kao mala porodična firma u Belgiji. Danas smo globalna kompanija za materijale i pružanje usluga sa ključnim kompentencijama u rudarstvu, opremi i inženjerskim rešenjima. Utičemo na svakodnevni život našim proizvodima na bazi minerala i integrisanim uslugama. Više od 160 godina svoje poslovanje gradimo na poverenju i integritetu. Sarađujemo sa ljudima koje služimo – našim klijentima, našim zajednicama i našim ljudima.

                Generalni sponzor