About Kantonalna privredna komora Tuzla
Kantonalna privredna komora Tuzla
Kantonalna privredna komora Tuzla Izlagač
Available from 10:00 - 18:00 (CET)
+387 (0)35 369-550; 369-560
Bosna i Hercegovina

Kantonalna privredna komora Tuzla u 2022. godini nastavlja sa realizacijom svoje misije, ciljeva i zadataka. Ona je, uistinu, asocijacija onih privrednih subjekata koji se dobrovoljno učlanjuju, koji sudjeluju u njenim aktivnostima, upravljaju njom, koriste njene usluge i finansiraju Komoru.
U 2021. godini smo mnogo radili s ciljem unapređenja poslovnog ambijenta i promocije privrede TK. Osim redovnih aktivnosti koje se realizuju kroz strukovna udruženja koja se bave aktuelnim problemima iz svojih djelatnosti, organizovali smo i veliki broj edukacija, radionica i prezentacija o savremenom poslovanju s ciljem jačanja ljudskih potencijala domaćih kompanija. Također smo kroz sajmove radili na promociji proizvoda Tuzlanskog kantona, a organizovali smo i nekoliko B2B susreta naših privrednika i s privrednicima iz regiona.
Nastojimo pratiti savremene poslovne trendove, te smo se uključili u realizaciju projekta Inovacije i digitalna transformacija koji u Bosni i Hercegovini provodi Njemački GIZ, te nam je cilj kroz taj projekat firmama iz TK približiti i olakšati proces digitalne transformacije koji je neizbježan ukoliko žele poslovati na itvirenom svjetskom tržištu.
Krajem 2019. godine smo anketirali privrednika Tuzlanskog kantona o poslovnim očekivanjima ali i preprekama s kojima se susreću. Firme su parafiskalne namete identificirale kao faktor koji izuzetno negativno utiče na njihovo poslovanje, a slijede fiskalna opterećenja, posebno ona koja se odnose na rad, te cijene energenata i sirovina. Od neekonomskih faktora, najznačajniji je politička stabilnost, koja je ključna za poslovanje, investiranje ali i probleme koji su se pojavili na tržištu rada, a ogledaju se kroz masovan odlazak mlade, kvalifikovane radne snage. Osim političke stabilnosti, ističu se još i efikasnost zakonodavne, izvršne i sudske vlasti.
Stalnom komunikacijom sa zakonodavnom i izvršnom vlašću, kroz pokretanje inicijativa i davanje prijedloga za izmjene zakona, nastojimo uticati na prevazilaženje problema privrede, međutim potrebna je veća politička volja i angažovanost s druge strane da bi se osigurao povoljniji ambijent za poslovanje, te osiguranje privrednog rasta, razvoja i ostanka stanovništva na ovom području.
Definisali smo programske ciljeve za 2022., a to je prije svega zastupanje interesa naših članica te omasovljenje članstva u Komori radi postizanja veće reprezentativnosti kod pregovaranja i zastupanja.
Radit ćemo na stvaranju povoljnijeg ambijenta za privređivanje kroz razvijanje partnerskog odnosa sa Vladom Tuzlanskog kantona, učešćem u socijalnom dijalogu sa ciljem postizanja stabilnijih privrednih odnosa, te predlaganjem optimalnih privrednih rješenja, na osnovu stavova i potreba privrede.
Osim toga, svoje aktivnosti ćemo usmjeriti na iniciranje aktivnosti za zapošljavanju mladih i smanjenju odliva radno-sposobnog stanovništva; unaprijeđenje poslovanja članova Komore kroz stalne procese stručnog i poslovnog obrazovanja i profesionalne edukacije i povećanje konkurentnosti putem promocije privrede Tuzlanskog kantona u zemlji i inostranstvu.
Nužno je raditi na kreiranju poslovnog ambijenta koji će omogućiti povoljnije uslove za rad, a sve institucije i privredni sektor zajedno moraju uložiti maksimalne napore, identificirati i sprovesti mjere koje će zaustaviti odlazak radne snage koji već ozbiljno utiče na privrednu aktivnost.
Onim privrednim društvima koja se nisu uključila u Komoru nudimo da to učine i postanu dio jake interesne, poslovne i stručne zajednice koja će kompetentno izražavati glas privrede u dijalogu sa organima vlasti.
Udruženi i ujedinjeni smo jači i djelotvorniji, a od naših partnera bit ćemo više uvažavani.
Svojim partnerima – organima vlasti nudimo našu spremnost na korektnu saradnju na svim pitanjima uređivanja privrednog sistema, rada, poslovanja i razvoja od interesa za uspješniji rad i bolji život na području Kantona.


PREDSJEDNIK KANTONALNE
PRIVREDNE KOMORE TUZLA
dr.sc. Nedret Kikanović, dipl.oec


                Generalni sponzor