About MGV Gradnja
MGV Gradnja
MGV Gradnja Izlagač
Available from 08:00 - 18:00 (CET)
Bosna i Hercegovina

http://www.mgv-gradnja.ba/

  • MGV GRADNJA d.o.o. Zavidovići osnovana 2005.godine.

Osnovna djelatnost firme “MGV GRADNJA“ d.o.o. Zavidovići je eksplatacija i prerada kamena krečnjaka koja se vrši na kamenolomu “Sokolica“. Riječ je o krečnjaku vrlo visokog kvaliteta koji je upotrebljiv za sve vrste betona i asfalta.

U sklopu kamenoloma nalazi se i asfaltna baza kapaciteta 30t/h, a pored toga vršimo sve poslove niskogradnje gdje posjedujemo svoju mehanizaciju za pripremu podloge i asfaltiranje.


                Generalni sponzor