Ispitivanje zavarenih čeličnih konstrukcija destruktivnim i IBR metodama
15. 3. 2023. 14:15 - 15. 3. 2023. 14:30 (CET) (15 minuta)
Milisav Marković, ma inž. maš.
saradnik u nastavi - viši asistent i rukovodilac Centra za akreditovane laboratorije Mašinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci at Mašinski fakultet Banjaluka
Milisav Marković, ma inž. maš.
saradnik u nastavi - viši asistent i rukovodilac Centra za akreditovane laboratorije Mašinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci at Mašinski fakultet Banjaluka

                Generalni sponzor