Naknadna nedestruktivna ispitivanja građevinskih materijala u konstrukcijama
Location: Konferencijiska sala - 15. 3. 2023. 14:00 - 15. 3. 2023. 14:15 (CET) (15 minuta)
Gordana Broćeta
vanredni profesor iz uže naučne oblasti Građevinski materijali i konstrukcije, šef Katedre za materijale i konstrukcije Arhitektonsko-građevinsko-geodetskog fakulteta Univerziteta u Banjaluci, Koordinator za saradnju sa privredom Arhitektonsko-građevinsko-geodetskog fakulteta Univerziteta u Banjaluci
065632073
Gordana Broćeta
vanredni profesor iz uže naučne oblasti Građevinski materijali i konstrukcije, šef Katedre za materijale i konstrukcije Arhitektonsko-građevinsko-geodetskog fakulteta Univerziteta u Banjaluci, Koordinator za saradnju sa privredom Arhitektonsko-građevinsko-geodetskog fakulteta Univerziteta u Banjaluci
065632073

-

                Generalni sponzor